Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który zakłada zwiększenie limitu zwrotu podatku.

Zaproponowane przez posłów zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczą limitu zwrotu podatku dla producentów rolnych. W związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar wynosi 126 litrów, zaproponowano podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126.

Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego, jak podkreślają projektodawcy, skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji.

Projekt doprecyzowuje także przepisy w stosunku do gospodarstw rolnych położonych w więcej niż jednej gminie oraz powierzchni gruntów przedstawianej we wniosku o zwrot podatku.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 11 kwietnia 2012 r.