Międzynarodowa konferencja ekspercka "Effective Governance on the Local Level"

W dniach 16-17 kwietnia 2012 r. w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja ekspercka „Effective Governance on the Local Level”.

Konferencja będąca drugim spotkaniem tematycznym projektu OECD „Zarządzanie Złożonymi Systemami Oświatowymi” organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W ramach konferencji uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie jaka w obecnej sytuacji jest rola samorządów i szkół w procesie zarządzania oraz czy podmioty te posiadają wystarczającą wiedzę i umiejętności do zarządzania oraz publicznego rozliczania się z odpowiedzialności.

Jak podają organizatorzy, „głównymi tematami konferencji będą: wyzwania stojące przez samorządami i szkołami w zakresie struktur i procedur, typologia systemów wiedzy i rozbudowy umiejętności niezbędnych szkołom i samorządom w stawianiu czoła powyższym wyzwaniom, wyzwania stojące przed samorządami i szkołami w zakresie tworzenia długoterminowych strategii oraz dyskusja nad wstępnymi wynikami studium przypadku w Polsce”.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.ore.edu.pl, stan z dnia 5 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 10 kwietnia 2012 r.