W marcu spadła stopa bezrobocia
\

Stopa bezrobocia w marcu 2012 r. spadła do 13,3 proc. wobec 13,5 proc. w lutym. W analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2011 – luty 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,1 punktu (z poziomu 13,4 proc. do poziomu 13,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2012 roku wyniosła 2 143,2 tys. osób i w porównaniu do końca lutego 2012 roku spadła o 24,9 tys. osób (o 1,1 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2011 – luty 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 16,3 tys. (o 0,8 proc.). Odnotowany w bieżącym roku spadek liczby bezrobotnych był silniejszy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2012 roku wyniosła 85,5 tys. i w porównaniu do lutego 2012 roku wzrosła o 24,7 tys., czyli o 40,7 proc. W marcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,2 tys. wolnych miejsc pracy (o 32,5 tys. więcej, niż w lutym 2011 roku (wzrost o 64,1 proc.).

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2012 r.