Dopłata do mleka nie wzrośnie w nowym roku szkolnym

W roku szkolnym 2015/2016 dopłata krajowa do produktów mlecznych dla szkół utrzymana zostanie na poziomie 118 mln zł. Podwyżek nie będzie, mimo że zeszłoroczne wnioski składane przez placówki...

18.06.2015

Projekt zmian w akcyzie wpłynął do Sejmu

Do Sejmu został wniesiony rządowy projekt dotyczący uproszczenia przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienia lub ograniczenia niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków...

18.06.2015

Mniej zamówień publicznych w 2014 r.

Zamówienia publiczne

Z projektu sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. wynika, że udzielono o 35 466 mniej zamówień niż rok wcześniej - pisze Rzeczpospolita.

18.06.2015

Student musi zapoznać się z regulaminem

Student musi postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów. Skarżący był zobowiązany znać regulamin i do niego się stosować. stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

18.06.2015