150 mln euro do wykorzystania z POIiŚ na gospodarkę wodno-ściekową

20 września 2013 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Wnioski można składać od 21 października do 31 grudnia 2013 roku.

Do wykorzystania z Funduszu Spójności jest 150 mln euro. Alokacja przeznaczona jest na dwa typy projektów:

- 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach 10-15 tys. RLM,

- 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Miejsca składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe podane są w ogłoszeniu na stronie: www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/21322_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xi_runda_konkursowa.html

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 24 września 2013 r.