Otwarto kolejną część południowej obwodnicy Warszawy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o otwarciu prawie trzykilometrowego odcinka obwodnicy południowej Warszawy prowadzącego do węzła Puławska.

Podróżujący z zachodu autostradą A2 lub drogą ekspresową nr 8 z Bemowa czy Bielan, na węźle Konotopa wjeżdżają na trasę główną, gdzie mają do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Nowa trasa pozwoli na sprawniejszą komunikację z rejonami południowych dzielnic stolicy.

Wprowadzone tymczasowe rozwiązania techniczne na węźle Puławska, do czasu realizacji ostatniego odcinka obwodnicy od węzła Puławska do węzła Lubelska, pozwolą na zminimalizowanie utrudnień dla kierowców, a także umożliwią maksymalne wykorzystanie wszystkich zrealizowanych obiektów w węźle (podobne rozwiązanie zostało wprowadzone na S8 węzeł Warszawa-Zachód – z drogą krajową nr 2 ul. Połczyńska jako tymczasowa organizacja przez otwarciem autostrady A2).

Ostatni odcinek południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w formie koncepcji programowej, będącej uszczegółowieniem zapisów z decyzji środowiskowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji po zapewnieniu środków finansowych.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

Data publikacji: 19 września 2013 r.