Akredytacje dla szpitali dziecięcych
\\

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziesięciu szpitalom.

Wyróżnione jednostki to:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Władysława Biegańskiego w Łodzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamknietego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Sześć pierwszych szpitali zdobyło akredytacje w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie certyfikaty ważne są do 17 września 2016 r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 20 września 2013 r.

\
Data publikacji: 20 września 2013 r.