Czy wolno zamykać oddział szpitalny bez dopełnienia wymogów formalnych mających chronić pacjentów?
\\

Sąd Rejonowy w Mikołowie uchylił ostatecznie postanowienie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe o umorzeniu postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez Andrzeja Drybańskiego, byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach.

8 grudnia 2010 r. dyrektor zamknął (zawiesił czasowo) działalność oddziału urazowo-ortopedycznego bez wymaganej zgody wojewody śląskiego. Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy naraził tym pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, pracowników oddziału na wiele niedogodności, a szpital i oddział na utratę dobrego wizerunku.

Zdaniem Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląskiego OZZL sprawa szpitala w Tychach jest niezwykle istotna. Mogą pojawiać się bowiem kolejni dyrektorzy szpitali, którzy w sytuacji skrajnego niedofinansowania i dyscypliny finansowej wymuszanej ustawą o działalności leczniczej oraz perspektywą przekształceń wielu SP ZOZ-ów będą chcieli zamykać nierentowne oddziały z naruszeniem prawa.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 24 września 2013 r.

\
Data publikacji: 24 września 2013 r.