28 posiedzenie Rady Przejrzystości
\\

23 września odbędzie się 28 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Podczas posiedzenia zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

oceny leku Baraclude (entekawir) we wskazaniu: leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1).

oceny leku Aloxi (palonosetron): 

- roztwór do wstrzykiwań we wskazaniu: u dorosłych w zapobieganiu ostrym nudnościom i wymiotom na skutek chemioterapii przeciwnowotworowej o silnym działaniu wymiotnym - w monoterapii lub w terapii skojarzonej z kortykosteroidami; u dorosłych w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową o umiarkowanym działaniu wymiotnym - w monoterapii lub w terapii skojarzonej z kortykosteroidami,- kapsułki miękkie we wskazaniu: stosowanie produktu Aloxi u dorosłych jest zalecane w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową o umiarkowanym działaniu wymiotnym w monoterapii lub w terapii skojarzonej z kortykosteroidami.

oceny leku Exjade (deferazyroks) we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie doustne nadmiaru żelaza w organizmie u pacjentów dorosłych z przewlekłym obciążeniem żelazem spowodowanym transfuzjami krwi.

oceny leku Victoza (liraglutyd) we wskazaniu: dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2, po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c ?8 % potwierdzonym w dwóch pomiarach w okresie 12 miesięcy oraz z BMI ? 35 kg/m2.

zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Podanie streptozycyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD10: C15.9; C16.9; C18.9; C34.3" z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

zasadności wydawania zgód na refundację leku Lipistart (dieta eliminacyjna) we wskazaniu: hipertriglicerydemia.

Zostanie również przygotowana opinia dotycząca:

zasadności uchylenia decyzji o objęciu refundacją leku Elaprase (idursulfazum) stosowanego w ramach programu lekowego „Leczenie mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)".

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

\
Data publikacji: 19 września 2013 r.