Ukazał się nowy „Raport o stanie lasów w Polsce”

Na stronie internetowej Lasów Państwowych dostępny jest najnowszy „Raport o stanie lasów w Polsce 2012”.

Lasy Państwowe opracowują raport o stanie lasów co roku – taki obowiązek nakłada na nie ustawa. Do przygotowania go wykorzystuje się materiały Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyki międzynarodowe.

Celem publikacji jest przedstawienie stanu lasów wszystkich własności w roku 2012. Dla lepszego zobrazowania tego stanu dane statystyczne odnoszące się do 2012 r. przedstawiono na tle danych z ostatnich lat, a tam, gdzie było to możliwe i celowe - porównano z wielkościami występującymi w innych krajach.

Raport obejmuje trzy grupy zagadnień: zasoby lasów w Polsce, funkcje lasu i zagrożenia środowiska leśnego.

Raport można pobrać ze strony: www.lasy.gov.pl/dokumenty/raporty/raport-o-stanie-lasow-w-polsce-2012-roku

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.lasy.gov.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

Data publikacji: 19 września 2013 r.