UE nadal recyklinguje za mało

Europejczycy nadal większość swoich śmieci składują na wysypiskach i wiele państw członkowskich nie jest przygotowanych do osiągnięcia celów recyklingowych na rok 2020 – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce na wysypiska trafia aż 73 proc. odpadów komunalnych, a tylko 18 proc. podlega recyklingowi.

Dane unijnej agencji statystycznej pokazują, że dziesięć krajów, które do Unii Europejskiej przystąpiły w 2004 roku, większość swoich śmieci wyrzuca na wysypiska. W Bułgarii wszystkie odpady komunalne trafiają na wysypiska, zaś na Litwie i w Rumunii prawie wszystkie. Kraje ze „starej” UE-15, w tym będące w trudnej sytuacji finansowej Grecja, Irlandia, Portugalia i Hiszpania (tzw. kraje PIGS), na wysypiska wyrzucają ponad połowę swoich opadów.

Europejczycy generują średnio ponad 500 kg odpadów rocznie, z czego około 300 kg to jedzenie oraz śmieci organiczne. Polska należy do grupy krajów wytwarzających najmniej śmieci. Na jednego mieszkańca w naszym kraju przypada 315 kg śmieci rocznie. Mniej wytwarzają tylko Łotysze i Estończycy.

Według Eurostatu, Austria, Belgia, Dania, Holandia, Niemcy i Szwecja wyeliminowały już wszystkie lub prawie wszystkie swoje wysypiska dzięki wykorzystaniu spalania, recyklingu i kompostowania.

Statystyki wskazują, że UE jest daleka od spełnienia celów wyznaczonych w 2008 r. przez dyrektywę w sprawie odpadów, zgodnie z którymi w roku 2020 co najmniej połowa odpadów pochodzących z gospodarstw domowych takich jak szkło, papier, metal, itp., powinna podlegać recyklingowi lub być przeznaczona do powtórnego użycia. Dokument wzywa do stworzenia europejskiego „społeczeństwa recyklingu”, którego istnienie najwyraźniej nie jest możliwe w przypadku wszystkich państw UE.

Ogólny wskaźnik recyklingu w UE wynosi obecnie 25 proc. Blisko celu wyznaczonego przez dyrektywę są Niemcy (45 proc.), Belgia (40 proc.) i Słowenia (39 proc.)

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2012 r.