Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego wysoce szkodliwa

Zgodnie z reformą szkolnictwa, która zacznie obowiązywać od 1 września 2012 roku i obejmie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w podstawie zapisano, że w klasach II uczniowie będą wybierać, jakich przedmiotów będą chcieli się uczyć na poziomie podstawowym, a jakich na poziomie rozszerzonym.

Przyjęte rozwiązanie zdaniem Komitetu Fizyki PAN "jest wysoce szkodliwe". W konsekwencji zmian zdaniem naukowców tylko nieliczni uczniowie będą uczyć się fizyki na poziomie rozszerzonym.

Jak zaznaczają specjaliści "wprowadzone rozporządzeniem zmiany spowodują znaczącą redukcję liczby godzin niektórych przedmiotów na poziomie podstawowym, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zmuszeni zostaną do wyboru profilu kształcenia na zbyt wczesnym etapie edukacji. W rezultacie szkoły ponadgimnazjalne, a w szczególności licea ogólnokształcące staną się szkołami wąskich specjalizacji kreowanych poprzez nie zawsze świadomy wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym".

Jak zapewnia MEN "nowa podstawa programowa w fazie projektu była jednym z najszerzej konsultowanych aktów prawnych." Eksperci przeanalizowali wiele opinii, uwag i komentarzy zanim opracowali reformę w obecnym stanie.

Pozytywną opinię projektu wystawiły m.in.: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a także Polskie Towarzystwo Historyczne.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska RPE WKP

Źródło: www.naukawpolsce.pl, stan z dnia 6 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2012 r.