Pharma Expert: Rynek apteczny w marcu 2012
\\

Na stronie Pharma Expert pojawiła się informacja na temat sytuacji na rynku aptecznym w zeszłym miesiącu.

Wartość rynku aptecznego w Polsce w marcu 2012 r. wyniosła 2,32 mld PLN (ceny detaliczne). Oznacza to spadek w stosunku do marca 2011 r. o 5,8%, a względem lutego 2012 r. – wzrost o 9,8%.

Obrót statystycznej apteki w marcu br. wyniósł 169,5 tys. PLN (ceny detaliczne), co stanowi spadek względem analogicznego okresu 2011 r. o 7,9%, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca – wzrost o 9,4%.

W stosunku do marca 2011 r. wzrost odnotowały segmenty leków na recepty pełnopłatne (12,3%) oraz sprzedaż odręczna (2,7%), spadła natomiast wartość sprzedaży leków na recepty refundowane (-20,6%).

Sprzedaż na całym rynku aptecznym w pierwszy kwartale 2012 r. spadła w porównaniu do 2011 r. o 9,0%, w tym sprzedaż leków Rx refundowanych, aż o 25,7%.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP

Źródło: www.pharmaexpert.pl, stan z dnia 11 kwietnia 2012 r.

\
Data publikacji: 11 kwietnia 2012 r.