Senat: poparcie dla internistów i pediatrów w POZ

Senat przyjął bez poprawek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja ma na celu stworzenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w...

11.04.2014