27 marca 2014 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się debata ekspercka na temat stosowania opioidowych terapii przeciwbólowych w Polsce. Kolejnym krokiem ku upowszechnieniu skutecznych i nowoczesnych metod leczenia bólu jest publikacja „Podstawowe zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory i inne przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby”. Zawiera ona wytyczne dotyczące leczenia bólu opracowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej dr n. med. Aleksandrę Ciałkowską-Rysz oraz dr. n. med. Tomasza Dzierżanowskiego.

Opracowanie przedstawiono w formie reguł z krótkimi komentarza¬mi zawierającymi takie instrukcje. Pozwala ono podjąć decyzję o włączeniu analgetyków opioidowych do farmakoterapii bólu, jak również o właściwym doborze leków i dawek.

Opracowanie jest dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.