Do końca kwietnia 2014 roku dzieci i młodzież z nowotworami przewodu pokarmowego, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogły być leczone lekiem Glivec. Rzecznik Praw Pacjenta, w styczniu 2014  zwrócił uwagę na ten problem i wystąpił do Ministra Zdrowia o rozważenie wprowadzenia leku w leczeniu dzieci do 18 roku życia.

Minister zdrowia po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz Rady Przejrzystości wydał decyzję o zmianie programu lekowego oraz zniesieniu limitów wiekowych dla leków Glivec (imatynib) oraz Sutent (sunitynib) z dniem 1 maja 2014.

Obecnie obowiązująca treść programu lekowego „leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego GIST” znajduje się w załączniku B.3 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 roku.