Projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych, przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakłada m.in. rozszerzenie grona osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych i wyodrębnienie grupy, której oświadczenia m.in. ze względu na sprawowaną funkcję z urzędu trafiałyby do szczegółowej weryfikacji.
Więcej:
Notariusze też będą składać oświadczenia majątkowe>>>

"Z samego oświadczenia majątkowego, bez porównania go z zeznaniem podatkowym, nie da się wyciągnąć żadnych wniosków, poza zaspokojeniem ciekawości" - powiedział w czwartek prezes KRN Tomasz Janik. Dodał, że tego typu oświadczenia powinny przede wszystkim dotyczyć osób i podmiotów korzystających z publicznych pieniędzy.

Wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń mówiąc w czwartek w radiowej Jedynce o planach resortu wskazał, że obecnie przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych można znaleźć w co najmniej kilkunastu ustawach, zaś wzory dokumentów są różne. "Różne są też konsekwencje dla tych, którzy oświadczeń nie składają, względnie składają nieprawdziwe. W związku z tym chcemy to ujednolicić" - tłumaczył powody planowanej ustawy.

Według planów MS grono osób składających oświadczenia ma się rozszerzyć m.in. o członków RPP, zarządu NBP, szefa KNF, notariuszy, zastępców notarialnych i rektorów uczelni. Obecnie oświadczenia musi składać ponad pół mln osób, po zmianach ma być to ponad 800 tys.

Odnosząc się do komorników i notariuszy Kozdroń zaznaczył, że nie są oni funkcjonariuszami publicznymi, ale wykonują zadania powierzone przez państwo. "Dla przejrzystości i transparentności powinni składać oświadczenia majątkowe" – zaznaczył.

Prezes warszawskiej izby notarialnej Artur Kędzierski podkreślił, że samo składanie takich oświadczeń przez notariuszy nie jest problemem, kontrowersje wzbudza ich upublicznianie. Wskazał, że oświadczenia m.in. notariuszy powinny na przykład trafiać do naczelników urzędów skarbowych, którzy mają odpowiednie narzędzia do ich weryfikacji.

"Ministerstwo dotychczas nigdy w sposób jednoznaczny nie dawało sygnałów, że postrzega nas jako funkcjonariuszy publicznych" - powiedział Kędzierski. Dodał, że zobowiązanie notariuszy do składania takich oświadczeń wskazywałoby na zmianę w podejściu resortu do notariuszy. Taka zmiana podejścia - według niego - musi oznaczać jednak głębsze zmiany np. w Prawie o notariacie.

Według ministerstwa publikowane dane będą dotyczyć tylko stanu majątkowego – np. dochodów, zasiadania w radach nadzorczych spółek; natomiast dane wrażliwe – PESEL, miejsce zamieszkania, adresy posiadanych nieruchomości – nie będą ujawniane, pozostaną dostępne tylko dla kontroli skarbowej i CBA. Tym instytucjom losowo ma być przekazywanych pięć proc. oświadczeń.

MS proponuje, by ustawa weszła w życie 1 maja 2015 r. Według resortu to najwcześniejsza data, która pozwoli na zakończenie cyklu rocznego składania oświadczeń majątkowych w oparciu o dotychczasowe przepisy i od której możliwe będzie rozpoczęcie stosowania nowych przepisów bez potrzeby opatrywania ich licznymi przepisami przejściowymi. (PAP)