Konieczność wprowadzenia zmian do rozporządzenia z 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931) spowodowana jest wzrostem w 2013 roku cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody itp.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z komunikatem GUS wyniósł 0,9 procent. W związku z tym do wyliczenia podwyższonej stawki dopłaty przyjęto uśredniony wskaźnik 0,9 procent Nowa regulacja spowoduje wzrost odpłatności ponoszonej przez pacjenta - średnio o 4 zł za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym (od 0,10 zł do 0,30 zł za dzień pobytu).

Przepisy rozporządzenia mają obowiązywać od 1 października 2014 roku.
Uwagi do projektu można zgłaszać do 26 czerwca 2014 r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK