Na środowym posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ustawa określi procedury zakupu oraz udostępnienia uczniom darmowych podręczników. Większość obowiązków spocznie na samorządach.
Projekt zakłada, że organy prowadzące szkoły kupią książki i udostępnią je uczniom. W przypadku zaś, gdy nauczyciele zdecydują się na prowadzenie zajęć bez wykorzystywania podręcznika, szkoła zapewni wszystkim uczniom bezpłatny dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych. W ustawie znajdą się też przepisy określające, jak będą wyglądać książki udostępniane uczniom - zakazane będzie umieszczanie w nich zadań, które uczeń rozwiązuje w podręczniku. Dodatkowo wydawcy nie będą już mogli oferować szkołom dodatkowych korzyści za wybór konkretnego podręcznika. Przypadkami łamania przepisów zajmie się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie nakładał kary na przedsiębiorców stosujących niedozwolone praktyki.

Polecamy: Samorządowcy: darmowy podręcznik może nas drogo kosztować