Wycofany został produkt o numerze serii 0400342 oraz dacie ważności: 01.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Actavis Group PTC ehf., Islandia.
29 maja 2014 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego dotycząca wycofania podanej serii produktu Levoxa z powodu podejrzenia wystąpienia wady jakościowej. Wada dotyczyła aluminiowego wieczka zabezpieczającego korek gumowy, który zamyka fiolkę, co mogło się potencjalnie wiązać z wyciekiem roztworu z fiolki podczas przygotowania.

Biorąc pod uwagę tę informację Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu produktu.