NBP ujawnił kolejne informacje o zarobkach. Tym razem już z 23 lat

Finanse

Znane są już zarobki w Narodowym Banku Polskim od 1995 do 2018 roku, w tym prezesów. W czwartek wieczorem NBP opublikował szczegółowe informacje na swojej stronie. Nie można jednak ustalić, ile zarabiała konkretna osoba. Wiadomo jednak, ile zarobił w 2018 roku Adam Glapiński.

28.03.2019

Sędziowie SN pytają, czy mogą orzekać z sędzią wskazanym przez nową KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dwaj sędziowie z trzyosobowego składu Sądu Najwyższego rozpatrującego zażalenie na decyzję o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie jednego z postępowań karnych, wystąpili do szerszego składu Izby Karnej z pytanie, czy mogą procedować z udziałem sędziego powołanego przez prezydenta spośród kandydatów wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziowskich członków wybrał Sejm.

28.03.2019

Izba Dyscyplinarna SN krytykuje postępowanie unijnego Trybunału

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpoznając pytania prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego, pominął sąd właściwy do rozpoznania sprawy i opiera się jedynie na niezweryfikowanych informacjach - uważa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Zdaniem Izby sądem właściwym do zadania tych pytań oraz udzielania wyjaśnień jest właśnie ta Izba.

28.03.2019

Nagrody Przeglądu Sądowego za książki o procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Doktorzy habilitowani Piotr Rylski i Tadeusz Zembrzuski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zostali nagrodzeni za książki prawnicze najbardziej przydatne dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku. Nagrodę specjalną otrzymał Michał Piotr Ziemiak.

28.03.2019

Już 4 kwietnia konferencja DLA Piper dla sektora usług

Nowe technologie Spółki

W czwartek 4 kwietnia odbędzie się konferencja "Wyzwania prawne dla sektora usług nowoczesnych w Polsce". Organizuje ją kancelaria DLA Piper. Do udziału zaprasza członków zarządów, przedstawicieli działów HR i prawnych. Prawo.pl jest jej patronem medialnym.

28.03.2019

Problemy z selektywną zbiórką odpadów bio mogą spowodować podwyżki cen

Samorząd terytorialny Środowisko

Odpady biodegradowalne odbierane są najczęściej, a ich segregacja dużo kosztuje. Według ekspertów potrzebne są rozwiązania przejściowe, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania bioodpadów kuchennych. Jeśli nie zachęci się do tego mieszkańców, koszty poniosą gminy i my wszyscy.

28.03.2019

Rada Warszawy apeluje o podwyżki dla nauczycieli

Kadry w oświacie

Rada Warszawy apeluje do rządu o rozwiązanie konfliktu z nauczycielami. Skrytykowała również reformę edukacji, a radni zdecydowali się nie wprowadzać do porządku obrad apelu o to, by warszawscy nauczyciele nie przyłączali się do akcji strajkowej. Chcieli tego radni Prawa i Sprawiedliwości.

28.03.2019

NFZ ma mieć ponad 2 mld zł więcej na dodatkowe świadczenia

Finansowanie zdrowia

NFZ ma mieć w tym roku dodatkowe 2 mld 150 mln złotych, z czego 2 mld mają być przeznaczone na zmianę wycen i zakup większej ilości świadczeń, pozostała kwota na wzrost wynagrodzeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Pierwsze podniesienie wycen w chirurgii i internie od 1 kwietnia, kolejne w lipcu.

28.03.2019

Jest już propozycja statutu sieci Łukasiewicz

Resort nauki przygotował przepisy wykonawcze dotyczące funkcjonowania sieci Łukasiewicz, w tym także dotyczące kontroli wewnętrznej oraz trybu pracy organów. Nowe przepisy mają wejść w życie w kwietniu, razem z ustawą powołująca sieć do życia. Głównym celem działalności Łukasiewicza będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

28.03.2019

Zamyka się klinika psychiatrii dziecięcej w Warszawie, a wkrótce będzie też problem w Łodzi

Finansowanie zdrowia

Z powodu braku lekarzy klinika psychiatrii dla dzieci i młodzieży z Warszawy i Podlasia przestanie istnieć od 1 kwietnia. Na jej miejscu zacznie działać ośrodek leczenia nerwic, ale tam nie będzie można całodobowo przyjmować dzieci w stanie zagrożenia życia. – Nie będziemy mieli, gdzie kłaść dzieci w ciężkim stanie – mówi prof. Barbara Remberk

28.03.2019

Do strajku przyłączy się 79 proc. szkół

Kadry w oświacie

Liczbę szkół, które wezmą udział w strajku, podał prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas czwartkowej konferencji. Związkowcy spotkali się też ze stroną samorządową, która nie poparła projektu zmian w Karcie Nauczyciela. Samorządowcy obawiają się, że nie dostaną pieniędzy na pokrycie wydatków na pensje pedagogów.

28.03.2019

Dodatkowe pieniądze dla pracowników skarbówki

Finanse publiczne Finanse

Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej jeszcze w tym roku dostaną podwyżkę. Kolejny raz wynagrodzenia pracowników fiskusa mają wzrosnąć w 2020 roku. Łącznie będzie to o 655 zł miesięcznie więcej.

28.03.2019

Pacjent i lekarz drogo płacą za błąd medyczny

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Liczba postępowań dotyczących błędów w sztuce medycznej prowadzonych przez prokuratury w całej Polsce zwiększyła się w ostatnich latach aż o 15 proc. Najczęstsze błędy medyczne, którymi zajmowali się prokuratorzy, to nieprawidłowa diagnoza, przedwczesny wypis i niewykonanie badań. Spośród wszystkich postępowań, 60 proc. stanowiły sprawy dotyczące śmierci pacjenta.

28.03.2019

Konieczne nowe priorytety w edukacji

Szkoła nie wspiera innowacyjności i niszczy kreatywność - wynika z ekspertyzy resortu przedsiębiorczości. Autorzy raportu punktują m.in. luki w wykształceniu nauczycieli i brak motywacji. Rekomendują m.in. zmiany w podstawie programowej. Raport jest ogólnie słuszny, problem jednak nie polega na tym, aby pisać kolejne, słuszne raporty, ale wyznaczyć priorytety dla edukacji i na nich się skupić - ocenia dr Danuta Elsner.

28.03.2019

Polacy nie chcą zmian czasu i wybierają letni

Prawie 80 proc. Polaków opowiada się za rezygnacją ze zmian czasu, a jeśli już zostanie to zdecydowane, to blisko trzy czwarte jest za czasem letnim przez cały rok. Takie dane przynosi sondaż Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadzony w związku z przygotowaniami w UE do decyzji w tej sprawie.

28.03.2019

Publikacje w "Personelu Plus" wśród najlepszych tekstów o CSR 2018 roku

HR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodziło najlepsze teksty prasowe poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w 2018 roku. Nagrodę główną i wyróżnienie w kategorii "artykuł ekspercki" zdobyły publikacje Marii Ibisz i Marcina Pawłowskiego, które ukazały się w miesięczniku "Personel Plus".

28.03.2019

Za dwa tygodnie Rada UE ponownie o praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Rada ds. Ogólnych na zaplanowanym na 9 kwietnia posiedzeniu po raz kolejny ma zająć się sprawą praworządności w Polsce i na Węgrzech. Według nieoficjalnych informacji zdecydowali o tym w środę w Brukseli ambasadorowie państw członkowskich.

28.03.2019

Zachęty podatkowe dla 46 proc. firm

CIT PIT

Niespełna połowa firm (46 proc.) korzysta z wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystują je wprowadzając nowe lub ulepszając istniejące produkty i usługi. Na drugim miejscu plasuje się obniżanie koszty produkcji oraz koszty bieżącej działalności.

28.03.2019

RPO: Więzień też ma prawo do godnej śmierci

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Obowiązuje przepisy pozwalają na to, by umierających więźniów zwalniać do domów lub szpitali - przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich i podkreśla, że śmierć w więzieniu, nawet w szpitalnym oddziale, nie ma nic wspólnego z godnym umieraniem - zawsze następuje w samotności, nierzadko wśród mało empatycznych współosadzonych.

28.03.2019