Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC

Umowy sprzedaży to najczęściej zawierane umowy będące podstawą nie tylko obrotu towarowego, ale i sprzedaży praw. Są opodatkowane podatkiem obrotowym (podatkiem od czynności cywilnoprawnych i...

22.12.2015

CEPiK 2.0: kto jest winny opóźnieniom?

Samorząd terytorialny

System CEPiK 2.0 zostanie wdrożony 1 stycznia 2017 r. O ile przesunięcie terminu wejścia w życie systemu nie budziło kontrowersji, to już kwestia odpowiedzialności za ten fakt podzieliła posłów.

22.12.2015

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 znowelizowany

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 15 grudnia 2015 r. podjął uchwałę przyjmującą nowelizację KSR Nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów,...

22.12.2015