Z raportu „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu” opracowanego przez portal Księgowi Przyszłości wynika, że posiadanie przez księgowego certyfikatu jest dla przedsiębiorcy ważnym kryterium przy wyborze biura rachunkowego. Ponad 3/4 ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że posiadane przez księgowych certyfikaty są dla nich istotne. Z marketingowego punktu widzenia posiadanie certyfikatu ma więc duże znaczenie.

Zobacz: Księgowy z certyfikatem to bezpieczeństwo przedsiębiorcy >>

Certyfikat eksperta usług księgowych Stowowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) jest przeznaczony dla osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić biura rachunkowe, czyli usługowo prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorcom (nie będąc u nich zatrudnione). Uzyskanie certyfikatu jest możliwe pod warunkiem ukończenia kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Mogą w nim uczestniczyć także osoby, które już mają certyfikat Ministerstwa Finansów.

Zobacz: Nowy zawodowy tytuł dla księgowych >>

Osoba, która uzyska tytuł „certyfikowanego eksperta usług księgowych” ma obowiązek dalszego, ustawicznego doskonalenia zawodowego. Posiadacz certyfikatu musi przeznaczyć corocznie na podnoszenie kwalifikacji co najmniej 20 godzin zajęć szkoleniowych. Nad wywiązaniem się z tego obowiązku czuwają właściwe oddziały okręgowe Stowarzyszenia.

Jak czytamy na stronach internetowych SkwP, dzięki certyfikatom SKwP przedsiębiorcy są chronieni przed przykrymi i kosztownymi konsekwencjami prowadzenia ksiąg przez osoby niekompetentne. Certyfikaty stanowią dla klientów cenne narzędzie wyboru właściwej firmy prowadzącej księgi rachunkowe, ponieważ wydawane są przez instytucję funkcjonująca już od ponad 100 lat co gwarantuje, że posiadacze jej certyfikatów dysponują odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi, organizacyjnymi oraz etycznymi.

Więcej informacji na temat kursów i certyfikatów znajduje się na http://www.skwp.pl