We wtorek 30 czerwca br. prokurator z Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Jak informuje prokuratura, grupa wyszukiwała nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (niehipotekowanych), a następnie przejmowała je na podstawie sfałszowanych dokumentów. Do tego celu sprawcy „tworzyli” dokumenty, które miały wskazywać na rzekomy tytuł prawny do nieruchomości. Podrabianymi dokumentami były albo postanowienia sądów z okresu II wojny światowej albo akty własności ziemi z lat siedemdziesiątych. Grupa podrabiała dokumenty wzorując się na autentycznych dokumentach z tamtego okresu, w tym wykorzystując stary papier i stare maszyny do pisania.
Do procedury założenia księgi wieczystej grupa werbowała podstawione osoby (słupów), na których dane miała być założona księga wieczysta. Na podrabianych dokumentach, jako osoby uprawnione, wskazywano dane osobowe przodków ww. podstawionych osób (słupów).
Wnioski o założenie ksiąg wieczystych były podpisywane przez te podstawione osoby i wraz z podrobionymi dokumentami składane do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa – Wydział Ksiąg Wieczystych. Na tej podstawie Sąd zakładał księgę wieczystą, w której jako właściciel figurowała osoba podstawiona przez grupę przestępczą. Następnie nieruchomość była sprzedawała dalej, najczęściej osobom działającym w dobrej wierze.
Do wyszukiwania nieruchomości, które nadawały się do „przejęcia”, członkowie grupy wykorzystywali pracowników urzędów dzielnic Wawer oraz Bielany, którzy w zamian za korzyści finansowe przekazywali im dane chronione z rejestru gruntów. Do przestępczej współpracy grupa wykorzystywała również pracowników sądów celem uzyskiwania bezprawnego wglądu do akt.
Jak informuje prokuratura, łącznie w sprawie zarzuty przedstawiono 29 osobom. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia prawa majątkowego znacznej wartości, podrabiana dokumentów, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy oraz „prania brudnych pieniędzy”. Kilku osobom postawione zostały również zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wobec większości podejrzanych stosowane były środki zapobiegawcze, w tym wobec 12 osób środek w postaci tymczasowego aresztowania.
Wśród osób, których przedstawiono zarzuty, znaleźli się: organizator tej grupy, osoby odpowiedzialne za podrabianie dokumentów, osoby „opiekujące się” osobami podstawionymi, słupy, pracownicy sądów warszawskich i urzędów dzielnic Wawer i Bielany.