Miejscy dłużnicy będą mogli odpracować swoje zaległości

Samorząd terytorialny

Mieszkańcy Radomia, którzy zalegają z opłatami za czynsz w lokalach komunalnych, będą mogli odpracować zaległości, wykonując prace na rzecz miasta, np. odśnieżanie czy grabienie liści. Lokatorzy są...

17.03.2016

GZM i województwo skoordynują politykę rowerową

Samorząd terytorialny

Ujednoliceniu standardów infrastruktury rowerowej, stworzeniu spójnego systemu tras rowerowych i wypożyczalni, a także promocji roweru jako środka transportu i rekreacji, ma służyć współpraca...

17.03.2016