Niezmiernie trudny wybór miało w tym roku jury Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor, organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, kwartalnik „Przed Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer. Czego dowodem jest aż 13 nominacji do nagrody głównej.
Przypomnijmy, że w naszym konkursie wybór zwycięzcy przebiega dwustopniowo. Najpierw jury złożone z członków kolegium redakcyjnego „Dyrektora Szkoły” z uwagą analizuje wszystkie nadesłane zgłoszenia i wybiera grupę nominowanych do tytułu Super Dyrektor w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły. Następnie do obrad przystępuje Kapituła konkursu, której w tym roku ponownie przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, i wyłania zwycięzcę. Podobnie jak to miało miejsce w I edycji, członkowie Kapituły poza nagrodami głównymi przyznali wyróżnienia.
– Pani dyrektor stworzyła, wraz ze swoim zespołem, oryginalną koncepcję pracy przedszkola, które stało się miejscem aktywnego zdobywania różnorodnych doświadczeń i budowania kapitału społecznego wokół edukacji najmłodszych. Powstała przestrzeń edukacyjna  nawiązująca w swoich założeniach do progresywizmu, sprzyjająca rozwijaniu aktywności, ale i samodzielności, odpowiedzialności i wiary w możliwości dzieci – mówiła prof. Małgorzata Żytko, uzasadniając przyznanie tytułu Super Dyrektora Przedszkola Katarzynie Dryjas z Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Z kolei w uzasadnieniu wyboru  Wandy Agnieszki Jabłońskiej na Super Dyrektora Szkoły z olsztyńskiego Zespołu Placówek Edukacyjnych przewodnicząca Kapituły mówiła: –  Pani Dyrektor stworzyła koncepcję wychowawczą Zespołu Placówek Edukacyjnych oraz wprowadziła w życie sposób zarządzania nimi, który pozwolił na budowanie  społeczności współdziałania i współpracy, którą integruje wspólny cel: pomyślny rozwój dzieci z trudnościami edukacyjnymi i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż placówki edukacyjne są otwarte na współpracę z rodzicami, są oni bardzo ważnymi uczestnikami  procesu wychowania w szkole i poza nią. Uzyskują  znaczące wsparcie  w swoich działaniach, mogą też liczyć na osobistą pomoc w chwilach kryzysu i zwątpienia.
Wyróżnienie w kategorii Super Dyrektor Szkoły otrzymał Ryszard Kumalski, dyrektor Gimnazjum nr 29 w Zabrzu, który zdaniem Kapituły jest przykładem, jak pasja może nadać sens indywidualnemu życiu i aktywności zawodowej oraz zintegrować społeczność szkolną i środowisko lokalne wokół działań, które czynią edukację przygodą.
Wspieranie rozwoju i stwarzanie szans zdobycia wykształcenia młodzieży z zaniedbanych środowisk, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, to jedno z zadań, jakie postawiła przed sobą Daria Michalska, druga z wyróżnionych osób. Dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie stworzyła unikalne w skali kraju działania i projekty, które przełamują determinizm środowiskowy i pozwalają uczniom dostrzec sens edukacji oraz stworzyć  możliwość aktywnego i świadomego funkcjonowania życiu.

Kapituła konkursu przyznała też wyróżnienie Elżbiecie Ryczek, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych za to, że swoją małą szkołę uczyniła sercem wsi, centrum edukacji, kultury i rozwoju całego środowiska lokalnego. – To piękny przykład tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego w mikroskali – mówiła na gali wręczenia nagród prof. Małgorzata Żytko.
Niezależnie od werdyktu Kapituły Elżbieta Piotrowska-Albin przyznała trzy nagrody specjalne dyrektora Segmentu Edukacja wydawnictwa Wolters Kluwer. Otrzymali je:
– Bożena Barbara Mayer-Gawron, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie – za imponujące kompetencje menedżerskie prowadzące do zbudowania systemu darmowych branżowych i certyfikowanych szkoleń zawodowych oraz praktyk i płatnych staży zawodowych w kraju i zagranicą dla wszystkich uczniów szkoły;
– Łukasz Mikołajczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim – m.in. za kreowanie przyjaznej uczniowi szkoły, wewnętrzny system stypendialny i nagradzanie uczniów za podjęty wysiłek poprawy i rozwoju;
– Włodzimierz Smutek, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli – za śmiałe reagowanie na głos uczniów i stworzenie szkoły pozytywnego wyboru.

Pełna lista nominowanych:
KATEGORIA SUPER DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Katarzyna Dryjas, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ewa Zakrzewska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sokołowie Podlaskim

KATEGORIA SUPER DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Goworek, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie
Ryszard Kumalski, dyrektor Gimnazjum nr 29 w Zabrzu
Konrad Leszczyński, dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu
Bożena Barbara Mayer-Gawron, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
Daria Michalska, dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie
Łukasz Mikołajczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
Elżbieta Ryczek, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych
Piotr Stryszowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
Alicja Wojciechowska dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
Grzegorz Wyszogrodzki dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
 

 

 

1