Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w skład rady wchodzą:
 1. Edmund Kaczmarek – przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 2. Krzysztof Karpieszuk – przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 3. Jan Winczorek – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 1. Filip Czernicki – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz dostępu obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 1. Anisa Gnacikowska – przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
 2. Zbigniew Pawlak– przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
 3. Kamil Bobek – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 4. Cezary Zaremba – przedstawiciel ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
 5. Agnieszka Sobczyńska – przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 6. Iwona Kujawa – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 7. Karol Dałek – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 8. Wojciech Ulitko – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 9. Marcin Ozimek – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.

Przewodniczącym Rady została Iwona Kujawa.

Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sprawiedliwości. Do zakresu jej działania należy:

 • analiza wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.