Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” występowało do resortu zdrowia o dane dotyczące skuteczności stosowania metody in vitro w poszczególnych ośrodkach realizujących program. Ostatecznie dane otrzymało, ale nie takie o jakie się zwracało.

WSA wskazał w czwartek 22 października 2015, że żądana przez Stowarzyszenie informacja nosi charakter informacji publicznej; uznał też, że udostępnienie przez resort lakonicznej informacji nie było zrealizowaniem wniosku „Naszego Bociana”. Sąd orzekł, że bezczynność ministerstwa nie miała charakteru rażącego.

Rządowy program in vitro wystartował 1 lipca 2013 roku. Przewidziany jest do 30 czerwca 2016 roku. Łączna planowana kwota przeznaczona na jego realizację to 247 mln zł. W ramach programu finansowane mogą być maksymalnie trzy próby zapłodnienia in vitro dla jednej pary.

"Nasz Bocian" domaga się informacji o skuteczności poszczególnych klinik podkreślając, że dane na ten temat są kluczowe dla pacjentów – około 20 tysięcy par uczestniczących w programie.

Według stowarzyszenia o wyborze placówki decyduje obecnie przypadek, poczta pantoflowa czy osobiste preferencje, a powinny – obiektywne dane i twarde statystyki. Tym bardziej, że jak przekonuje Anna Krawczak z „Naszego Bociana”, skuteczność poszczególnych klinik – po pierwszym roku realizacji programu – była zróżnicowana i wahała się od kilku procent do ponad 40 procent.

- Para posiada tylko trzy szanse, żeby skorzystać z metody in vitro w programie refundacyjnym; przyszli rodzice chcą te szanse wykorzystać jak najlepiej, bo za tym stoi ich przyszłe dziecko. Powinni mieć dostęp do pełnego spektrum informacji – powiedziała Krawczak.

Ministerstwo Zdrowia komentując fakt złożenia przez „Naszego Bociana” skargi do WSA informowało w czerwcu 2015, że według danych z Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji, w Programie Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 zarejestrowanych jest około 20 tysięcy par, zakwalifikowanych - 16 tysięcy par, zaś w trakcie leczenia - 15 tysięcy par. W wyniku programu urodziło się ponad 2 tysiące dzieci.
 

Rzecznik resortu Krzysztof Bąk przekazał wówczas, że "stowarzyszenie zwróciło się o procentową skuteczność leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w stosunku do wszystkich cykli wykonanych przez każdego z realizatorów i zakończonych transferem zarodka lub zarodków, przeprowadzonych w okresie od 1 lipca 2013 roku do 1 lutego 2015 roku i zgłoszonych do rejestru". Jak wyjaśniał, ministerstwo nie przekazało tych danych "w związku z koniecznością umożliwienia weryfikacji danych zawartych w rejestrze przez realizatorów".

Ministerstwo deklarowało wówczas, że pacjenci będą mieli możliwość zapoznać się z danymi na temat skuteczności transferów zarodków przez poszczególne placówki, kiedy zostaną one udostępnione i upublicznione.
 
Wyrok WSA jest nieprawomocny. Środkiem odwoławczym może być skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego, którą składa się w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. (pap)
 
 
LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 
 
Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl