1 listopada 2015 r. rusza nabór wniosków do rządowego programu wsparcia budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Przyjęte w tym tygodniu przez rząd rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania, określa warunki i procedurę udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjnego finansowania zwrotnego w ramach tego programu. Wejdzie w życie w ostatnim dniu października, dzięki temu od początku listopada rozpocznie się nabór wniosków do programu.


Wsparcie udzielane towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom gminnym w ciągu 10 lat, w łącznej wysokości ponad 5 mld zł umożliwi budowę w tym okresie co najmniej 30 tysięcy mieszkań na wynajem, charakteryzujących się umiarkowanym poziomem czynszów - niższym od rynkowego średnio o ok. 40 proc. Będą one przeznaczone dla gospodarstw domowych uzyskujących średnie dochody (w szczególności osób wychowujących dzieci), czyli takich, których nie stać na wynajem mieszkania lub zaciągnięcie kredytu hipotecznego na jego zakup na rynku komercyjnym.


Nowe przepisy wykonawcze zapewniają przy tym wsparcie dla projektów o najwyższej użyteczności społecznej, ustalając preferencje: dla przedsięwzięć skierowanych do osób wychowujących dzieci, o braku lub znikomym udziale wkładu przyszłego najemcy w koszty budowy mieszkania, a także podejmowanych na obszarach objętych miejscowym programem zagospodarowania przestrzennego lub programem w zakresie rewitalizacji. Warunek zawierania przez inwestorów umów z gminami przyczyni się przy tym do pogłębienia współpracy między tymi podmiotami oraz bardziej efektywnej realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej.

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Pierwszy nabór przez BGK wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego rozpocznie się 1 listopada 2015 r. i potrwa do 29 lutego 2016 r. Przyjęte w projekcie rozporządzenia terminy gwarantują, że procedura wdrażana w ramach pierwszej edycji programu zostanie zakończona już w drugim kwartale 2016 r.

(mir.gov.pl)