Likwidacji ulegnie Urząd Celny w Nowym Targu

Minister finansów podjął decyzje o likwidacji Urzędu Celnego w Nowym Targu. W jego miejsce utworzona zostanie wyspecjalizowana ogólnopolska komórka, podległa Dyrektorowi Izby Celnej w Krakowie, która...

13.05.2015

Lekarze nie szkolą się pomimo zaleceń

Tylko co trzydziesty lekarz się dokształca zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, wynika z danych zebranych na prośbę DGP przez Naczelną Izbę Lekarską. Niektórzy z ekspertów twierdzą, że lekarze...

13.05.2015

Nowy spór o przetargi na śmieci

Zamówienia publiczne

Projekt nowego PZP przewiduje możliwość powierzenia przez gminę bez przetargu realizacji swoich zadań spółkom komunalnym. Kłopot w tym, że projektowana ustawa nie uchyla przepisów o utrzymaniu...

13.05.2015