Formularze PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O I PIT/D zostały dostosowane do zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 kwietnia 2015 r., na podstawie której przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zostały zaliczone do przychodów z tzw. innych źródeł o ile zostaną spełnione warunki określone w ustawie.

Zobacz: Rolnik zapłaci ryczałt od sprzedaży zrobionych przez siebie wędlin >>

Wzory zostały dostosowane także do zmian w Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2016 r. zostaje zniesiony obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty

Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń, chyba że przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

Rozporządzenie ministra finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1993) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł