Ministerstwo stwierdza też, że przy obecnym stanie projektu nie ma realnej szansy na to, aby skutecznie dokończyć go w roku 2015 i wdrożyć przygotowywane produkty. 

„Dlatego podjęliśmy kierunkową decyzję o tym, że CSIOZ zakończy współpracę z obecnymi wykonawcami w celu umożliwienia realizacji tego bardzo potrzebnego projektu w nowej formule” – czytamy w komunikacie na stronie resortu.

Ministerstwo przypomina chronologię głównych zdarzeń w projekcie P1. W lutym 2011 roku nastąpiło ogłoszenie przez CSIOZ przetargów na 4 strumienie realizacyjne projektu P1 (S1: integracja, S2: rozwiązania portalowe, S3: produkty związane z gromadzeniem danych, S4: hurtownia danych wraz z data mining), natomiast w czerwcu 2012 roku - podpisanie przez CSIOZ umów na realizację strumieni S2, S3 i S4, a w lipcu 2013 roku - na realizację strumienia S1. W grudniu 2014 CSIOZ odstąpił od umowy z dotychczasowym realizatorem strumienia S1 w związku z opóźnieniami w realizacji prac. W lutym 2015 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą strumienia S1, zgodnie z którą system P1 miał zostać uruchomiony w pełnym zakresie do końca listopada 2015 roku. W sierpniu i wrześniu 2015 roku resort oraz CSIOZ zdiagnozowali krytyczną sytuację w projekcie P1. W drugiej połowie listopada 2015 roku stwierdzono, że nie ma realnych szans na udostępnienie funkcjonalności projektu P1 do końca roku 2015 roku. Kontrola prowadzona przez Ministerstwo w CSIOZ potwierdziła brak wdrożenia jakiejkolwiek funkcjonalności finalnej, stąd decyzja o zmianie podejścia do realizacji projektu oraz 30 listopada 2015 roku podjęcie przez CSIOZ kroków formalnych w celu zmiany obecnego stanu rzeczy.

Ministerstwo przypomina też, że zgodnie z zawartymi umowami terminy odbiorów głównych funkcjonalności projektu P1 prezentowały się następująco:  Platforma Publikacyjna Ministra Zdrowia – lipiec 2015 roku, Internetowe Konto Pacjenta zasilane zdarzeniami medycznymi – sierpień 2015 roku, Elektroniczna recepta – wrzesień 2015 roku, Elektroniczne skierowania, zlecenia, zwolnienia i hurtownia danych – listopad 2015 roku.

Do tej pory na realizację projektu P1 wydatkowano łącznie około 493 mln zł, z czego ok. 402 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Do końca 2015 roku planowane jest wydatkowanie około 12 mln zł na końcowe odbiory prac, z czego około 10 mln zł ze środków UE.

Czytaj: E-zdrowie pod lupą śledczych>>>. 

Ministerstwo Zdrowia po roboczych uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Rozwoju podjęło decyzję o realizacji projektu P1 w przyrostowym modelu cyklu wytwórczego. Według nowego podejścia kolejny przyrost funkcjonalny będzie realizowany tylko wtedy, kiedy zostanie wdrożony poprzedni przyrost, a realizacja następnego będzie nadal uzasadniona. Planowane jest również wykorzystanie tych spośród odebranych do końca 2015 roku komponentów projektu P1, które zostaną uznane za przydatne w realizacji nowego podejścia.

Planowana jest realizacja następujących przyrostów funkcjonalnych projektu P1:

Przyrost 1. 2016-2017: uzyskanie funkcjonalności elektronicznej recepty wraz z  niezbędnymi elementami internetowego konta pacjenta zasilanego zdarzeniami medycznymi oraz analityki data mining;

Przyrost 2. 2018: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego skierowania;

Przyrost 3. 2019: uzyskanie funkcjonalności elektronicznego zlecenia i elektronicznego zwolnienia;

Przyrost 4. 2020: uzyskanie pełnej funkcjonalności hurtowni danych oraz analiz typu data mining.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie rozliczenia współfinansowania uzyskanego z UE do końca roku 2015 oraz uszczegółowienia formuły dalszej realizacji projektu. Podjęte zostały działania mające na celu uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej dla zmian wprowadzonych w projekcie. Istnieje bowiem ryzyko, że wysokość środków uzyskanych z UE będzie skorygowana.

W 2016 roku planowane jest rozpisanie przez CSIOZ przetargu na dokończenie budowy i udostępnienie dla użytkowników pierwszego z planowanych przyrostów funkcjonalnych projektu P1. 

Dowiedz się więcej z książki
Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł