Surowa kara za "cykliczne" opłaty za hulajnogi

Prawo cywilne Rynek i konsument

Operatora hulajnóg - firma Logo-Sharing stwarzała, zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wrażenie, że konsument płaci za jeden przejazd hulajnogą, a w rzeczywistości pieniądze były pobierane z konta cyklicznie. Nałożona za to przez prezesa Urzędu kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów to prawie 750 tys. zł.

01.06.2022

Piecza naprzemienna będzie w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Trzeba uregulować prawnie opiekę naprzemienną - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że taka forma sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem wciąż nie została jednoznacznie określona w przepisach. Także Rzecznik Praw Dziecka wystąpił o uregulowanie tego problemu. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada taką zmianę w projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

01.06.2022

Stawki, weryfikacja umiejętności, listy mediatorów - nadal utrudniają mediacje

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości niezmiennie w mediacji widzi szansę na przyspieszenie spraw w sądach - to ona ma odgrywać istotną rolę np. przy rozwodach par posiadających małoletnie dzieci. Mimo jednak, że z roku na roku staje się coraz popularniejsza - problemy w ocenie prawników i mediatorów są ciągle podobne. A wśród nich kwestie zbyt niskich stawek, "martwych dusz" na sądowych listach, i weryfikacji umiejętności.

01.06.2022

Zasady rekrutacji studentów z Ukrainy zależą od uczelni - prawo na ogół trzeba zacząć od nowa

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Specustawa dotycząca pomocy osobom z Ukrainy uciekającym przed wojną umożliwia wprowadzenie zmian w regulaminach studiów i uchwałach rekrutacyjnych. Ma to ułatwić studentom z Ukrainy przeniesienie się na studia w Polsce, choć ostatecznie decyduje o tym uczelnia w ramach swojej autonomii. W odróżnieniu od kierunków ścisłych i przyrodniczych na prawie trudniej jest jednak o uznanie efektów kształcenia.

01.06.2022

Przepisy pomogły młodzieżowym radom, ale potrzeba wsparcia merytorycznego

Samorząd terytorialny

Po roku od wejścia w życie nowelizacji ustaw samorządowych, które ułatwiły powoływanie i funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin, powiatów i sejmików województw, wzrosła ich liczba. Młodzieżowe rady potrzebują jednak finansowego wsparcia. Takim ma być rządowy Program Fundusz Młodzieżowy. Czy to wystarczy, żeby młodzieżowe samorządy działały dobrze?

01.06.2022

Nowy pracownik będzie mógł szybciej zostać uczestnikiem PPK

Prawo pracy HR Finanse

Pracodawca będzie mógł zawrzeć dla pracownika umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia. Szybciej dojść będzie mogło też do transferu oszczędności zgromadzonych dotychczas w PPK przez tego pracownika na rachunek, na którym będzie oszczędzał u nowego pracodawcy. To efekt zmian, które wejdą w życie w sobotę.

01.06.2022

Dodatki covidowe - błędy ministra, dyrektorzy szpitali boją się odpowiedzialności

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus

Po opublikowaniu wstępnych wyników kontroli NIK w sprawie przyznawania dodatków covidowych, w mediach społecznościowych wylał się hejt na lekarzy. Tyle że oni mają niewiele wspólnego z nieprawidłowościami. Z wystąpień Najwyższej Izby Kontroli wynika, że winę ponosi minister zdrowia, który wydał nieprecyzyjne polecenie. Jego konsekwencji obawiają się jednak szefowie szpitali.

01.06.2022

Po domach 70 mkw. rząd dopuści kolejne budowy bez pozwolenia

Budownictwo

Wkrótce mają się pojawić kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych. Przykład domów 70 mkw. pokazuje jednak, że politycy świetnie potrafią wypromować swoje pomysły w mediach, ale życie szybko je weryfikuje. Z powodu niejasnych przepisów, niby proste zasady budowy małych domów, wcale takie proste nie są. Czy z nowymi uproszczeniami będzie podobnie?

01.06.2022

Rząd zmieni prawo, by skuteczniej walczyć z przedawnieniem podatków

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Przedawnienie podatków cały czas jest ością niezgody między podatnikami a fiskusem. Skarbówka zawiesza jego bieg tam, gdzie jej wygodnie i ściąga zaległości. Często przegrywa jednak w sądach. Nie udało się też systemowe zawieszenie biegu przedawnienia z powodu epidemii koronawirusa. Dodatkowy oręż dostarczy teraz fiskusowi rząd, który szykuje nowelizację kodeksu karnego skarbowego.

01.06.2022

Podejrzenie prania pieniędzy blokuje rachunek, nawet bez postawienia zarzutów

Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze

Zmiana procedury karnej w grudniu ubiegłego roku spowodowała, że maksymalny czas wstrzymania transakcji lub blokady rachunku przez prokuratora, w sytuacji niewydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydłużono z sześciu miesięcy do roku. To może dotyczyć osoby, której nie postawiono zarzutu popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, ale odcięto ją od dysponowania swoją własnością i wstrzymano działalność gospodarczą.

01.06.2022

Fundacja Helsińska: Spłaszczenie sądownictwa to chaos i zagrożenia dla niezależności

Wymiar sprawiedliwości

Obawiamy się, że proponowanej zmianie struktury sądów towarzyszyć będzie gigantyczny chaos, który jeszcze bardziej wydłuży czas oczekiwania obywateli na rozpoznanie ich spraw przez sąd - stwierdza Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii do zaprezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów ustaw zmieniających ustrój wymiaru sprawiedliwości.

31.05.2022

Nowy protokół o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Guernsey

Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

19 maja br. w Londynie podpisany został Protokół zmieniający Umowę między Polską, a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i zwalczanie oszustw podatkowych.

31.05.2022

Ministerstwo Rodziny rozstrzygnęło konkurs „Razem Możemy Więcej”

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs „Razem Możemy Więcej” w ramach pierwszej edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023. Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w konkursie kwotę dofinansowania zwiększono z 40 mln zł do 104 mln zł. Dotacje przyznano 115 podmiotom.

31.05.2022

NIK: Drogi sprzęt medyczny marnuje się w szpitalach

Finansowanie zdrowia

Szpitale nie wykorzystują nowoczesnego sprzętu medycznego, bo źle planują zakupy, brakuje im kadry, ale także nie mają umów z NFZ lub koszty użycia przekraczają kwoty, jakie wypłaca Fundusz. To główne tezy z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła 17 podmiotów leczniczych mających nas stanie 307 wysokospecjalistycznych urządzeń o wartości ponad 1 mld zł. MZ jednak nie widzi problemu.

31.05.2022

Kontrolerów żywności wielu, a czasem kontroli nie ma

Rynek i konsument Administracja publiczna

Kontrolę żywności sprawuje w Polsce kilka państwowych organów, problemem jest już np. samo ustalenie, która z kilku inspekcji i w jakim zakresie powinna nadzorować danego przedsiębiorcę - stwierdza RPO. I zauważa, że w efekcie podlega on różnym kontrolom i mogą być na niego nałożone dwie niezależne sankcje. Ale mogą być i takie obszary jego działalności, których kontrola nie obejmie.

31.05.2022

RPD: Polskie dzieci i rodziny zdały egzamin z pomocy dla dzieci ukraińskich

Zarządzanie oświatą

Polskie społeczeństwo poradziło sobie z wyzwaniem przyjęcia uchodźców z Ukrainy. - Widzę, że polskie dzieci, polska młodzież, polska rodzina zdały egzamin właśnie z wrażliwości, z człowieczeństwa. Te polskie serca cały czas są otwarte na pomoc dla dzieci ukraińskich – ocenił rzecznik praw dziecka.

31.05.2022

Do apteki i przychodni nadal w maseczce, nawet latem

Koronawirus

Maseczki w aptekach i przychodniach nadal obowiązkowe - w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które przedłużyło dotychczasowe, obowiązujące do wtorku 31 maja, obostrzenia covidowe. Maseczek nie trzeba nosić w innych miejscach publicznych, jak sklepy czy komunikacja miejska, są tam jedynie rekomendowane.

31.05.2022

Małpia ospa jest już w Polsce oficjalnie chorobą zakaźną

Opieka zdrowotna

Jeśli ktoś w Polsce miał styczność z wirusem małpiej ospy lub zachorował, nie może być obowiązkowo objęty hospitalizacją, izolacją czy kwarantanną. Wywołana nim choroba nie figuruje bowiem w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. By to zmienić minister zdrowia wydał rozporządzenia, które sprawią, że zarażeni będą pod kontrolą.

31.05.2022

Senat chce wyrównania stawek adwokackich z urzędu z rynkowymi

Prawnicy

Radcowie prawni i adwokaci udzielając pomocy prawnej z urzędu i z wyboru, za te same czynności zastępstwa procesowego powinni otrzymywać wynagrodzenie według jednakowych reguł i tej samej wysokości - uważają senatorowie, rzecznik praw obywatelskich oraz prawnicy, a także Trybunał Konstytucyjny. Innego zdania jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie chce poprzeć projektu senackiego.

31.05.2022

Nowe zadania dla psychologów i pedagogów specjalnych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Do konsultacji społecznych skierowano projekty rozporządzeń dotyczące udzielania przez pedagogów specjalnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Chodzi o dostosowanie przepisów do znowelizowanej Karty Nauczyciela, dotyczącej etatów specjalistów.

31.05.2022