Będą rekompensaty dla gmin za zmianę zasad opodatkowania wiatraków

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Sejm przyjął w środę przepisy, które przewidują rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 miliony złotych. Pieniądze na rekompensaty będą pochodzić z rezerwy celowej w budżecie państwa.

17.11.2021

URE zachęca do konsultacji kodeksu cyberbezpieczeństwa w energetyce

Prawo gospodarcze RODO

Jak zabezpieczyć system energetyczny przed cyberatakami? Tego dotyczą zainicjowane przez unijne instytucje konsultacje społeczne w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Mają one na celu ustanowienie europejskiego standardu cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.

17.11.2021

Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy łączy się z kancelarią Gujski Zdebiak

Rynek

Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy, doradzająca m.in. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych łączy siły z warszawską kancelarią Gujski Zdebiak specjalizującą się w tych samych obszarach. Cel to wzmocnienie praktyki. Skutkiem ma być zdolność do sprostania najtrudniejszym wyzwaniom w doradztwie prawnym w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

17.11.2021

Skarga nadzwyczajna w sprawie nielegalnych klauzul w kredycie frankowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd nie dostrzegł abuzywności zapisów umowy kredytu, przez co nie ocenił jej w prawidłowy sposób, a na podstawie podjętej na skutek tego orzeczenia egzekucji komorniczej klientka mogła utracić dach nad głową - stwierdził Rzecznik Finansowy i skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Egzekucja komornicza została na razie wstrzymana.

17.11.2021

Gmina nie musi dostarczać wody w miejsca, w których nie ma sieci wodociągowej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z przepisów prawa nie można wyprowadzić obowiązku gminy do budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Nie można też uznać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania sieci. Jeśli więc nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, to gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób. 

17.11.2021

Teraz posłowie PiS wniosą projekt o weryfikacji szczepień przez pracodawców

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 – poinformował w środę poseł Czesław Hoc (PiS). Jak wyjaśnił, będzie to projekt grupy posłów PiS, chociaż wcześniej wielokrotnie informowano o pracach nad taką regulacją w ramach rządu. Sejm projektem może się zająć na posiedzeniu w dniach 1-2 grudnia.

17.11.2021

Interpretacja 590 ułatwieniem dla inwestorów już od stycznia 2022 roku

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Aby poznać wszystkie fiskalne konsekwencje przedsięwzięcia, inwestor nie będzie już musiał starać się o kilkanaście rozstrzygnięć w różnych instytucjach. Zamiast tego wystąpi do ministra finansów o Interpretację 590, która będzie zawierać wiążącą decyzję na temat całości opodatkowania planowanej przez niego inwestycji – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

17.11.2021

Dodatek energetyczny ma trafić do szerszej grupy odbiorców

Pomoc społeczna Rynek i konsument

Nowa minister Klimatu i Środowiska potwierdziła, że trwają prace zmierzające do wprowadzenia nowych dodatków energetycznych, zwiększenia ochrony odbiorców wrażliwych oraz innych, niefinansowych narzędzi wsparcia w związku z rosnącymi cenami energii. W środę zapowiedziała, że lista odbiorców wrażliwych energii obejmie grono nieco szersze, niż wcześniej planowano.

17.11.2021

Wzrosną płace medyków w wojskowych komisjach lekarskich

Zawody medyczne

Pracujący w wojskowych komisjach lekarskich lekarze oraz personel medyczny, będą więcej zarabiać. Tak wynika z założeń wpisanych do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ile wyniosą podwyżki jednak nie wiadomo. Mają zachęcić lekarzy i średni personel medyczny do podejmowania pracy w powiatowych i wojewódzkich komisjach.

17.11.2021

Ukarani za naruszenie lockdownu z dużą szansą na odzyskanie pieniędzy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus

Przedsiębiorcy, którzy naruszyli zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 i nie odwołali się od nałożonych na nich kar, mają szansę na odzyskanie pieniędzy. Sądy administracyjne uznają bowiem, że podstawa ich ukarania została wprowadzona z naruszeniem prawa. Jeśli ten trend się utrzyma, będą mogli wystąpić o stwierdzenie nieważności niekorzystnych dla nich decyzji.

17.11.2021

W konkursie Rising Stars wygrywają prawdziwi liderzy

Prawnicy

W tym roku konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra obchodzi okrągłe, dziesiąte urodziny. To zaś oznacza, że nominowanych do finału było już ponad 200 prawników, a na podium stało 21. Kolejnych finalistów poznamy już 23 listopada. Wszystkich łączy jedno: sami zapracowali na wygraną, a konkurs dodaje im tylko skrzydeł. Wszyscy osiągają sukcesy, niektórzy wręcz spektakularne.

17.11.2021

Sędzia Anna Begier: Ugoda sądowa daje stronom większą pewność wykonania niż wyrok

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Istnieją liczne pozytywne aspekty ugodowego zakończenia sporu. Jeśli strony chcą zawrzeć ugodę przed sądem, to sąd będzie czuwał nad jej zgodnością z prawem. Decyzja o zawarciu takiego porozumienia powinna być każdorazowo przemyślana przez strony. Ugoda nie jest celem samym w sobie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.

17.11.2021

Puk, puk - kurator sądowy o kontakt z dzieckiem zapyta

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości od lat szuka sposobu na rodziców utrudniających kontakty z dzieckiem, tym bardziej, że problem pogłębił się w dobie koronawirusa. Teraz chce, by sędziowie zlecali kuratorom nadzór nad ich realizacją. Projektowane rozwiązanie budzi wątpliwości prawników i kuratorów. Ci ostatni boją się natłoku nowych obowiązków i nie wierzą w skuteczność takiej kontroli.

17.11.2021

Prawo wciąż popularnym kierunkiem studiów

Prawnicy Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe

Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (36 026), psychologia (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) i prawo (20 541).

16.11.2021

Kurator zdecyduje, dyrektor odpowie - ustawa wkrótce trafi do Sejmu

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Centralizacja oświaty, bat na dyrektora i koniec z jakościowym podejściem do oświaty - tak związkowcy i dyrektorzy oceniają nowe pomysły MEiN, które dotyczą przyznania kuratorom dodatkowych uprawnień. Teraz projekt noweli ustawy - Prawo oświatowe trafi do Sejmu, we wtorek przyjęła go Rada Ministrów.

16.11.2021

Prezydent podpisał: Agencja Mienia Wojskowego zajmie się promocją armii

Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Nowela rozszerza zakres zadań własnych Agencji Mienia Wojskowego, który zostanie uzupełniony o organizację przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.

16.11.2021

Trzy lata więzienia dla dyrektora szkoły lub przedszkola - rząd poparł projekt

Prawo karne Zarządzanie oświatą

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy, która przewiduje odpowiedzialność karną dyrektorów szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi. Według wnioskodawców to konieczne, żeby załatać lukę w przepisach, ale pojawiają się głosy, że celem zmiany jest wywołanie efektu mrożącego.

16.11.2021

Zmiany w składaniu sprawozdań i kontrolach firm audytorskich z podpisem prezydenta

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o rachunkowości i o biegłych rewidentach. Format składania sprawozdań finansowych zostanie ujednolicony, dokumentu nie będą też musieli podpisywać wszyscy członkowie zarządu. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła działać w większym zakresie w formie elektronicznej.

16.11.2021

Ustawa o informowaniu o emitowanych zanieczyszczeniach przez firmy podpisana

Środowisko Rynek Finanse

Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dostosowującą polskie przepisy do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Nowe przepisy dotyczą głównie raportowania przez przedsiębiorstwa informacji o emitowanych zanieczyszczeniach

16.11.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski