Aplikacja suszowa została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009). Za jej pośrednictwem następuje szacowanie strat w uprawach, które wystąpiły w efekcie suszy. Termin na składanie wniosków o pomoc suszową za rok 2023 upłynął 15 marca 2024 r.

 

Rolnicy skarżą się na błędy w szacowaniu strat i trudności z pozyskaniem protokołu suszowego

Sygnalizowane przez rolników problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji dotyczą m.in. błędów w szacowaniu strat i trudności z pozyskaniem protokołu suszowego. Rolnicy skarżą się także na krótki czas, jaki był przewidziany na dostarczenie dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z informacji, które dotarły do Rzecznika Praw Obywatelskich, wynika, że bardzo często pojawiały się błędne protokoły i kalkulacje wygenerowane dla gospodarstw dotkniętych suszą, które nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Przykładowo, protokół mógł pokazywać, że w poszczególnych uprawach szkody spowodowane przez suszę wynosiły od 30 proc. do 50 proc., a średnia wyliczona była na poziomie 27 proc. Problemy dotyczyły również braku możliwości pobrania dokumentu końcowego, czyli protokołu lub kalkulacji oszacowania szkód, ze względu na pojawiający się komunikat, że zgłoszenie pozostaje „w edycji”. Jak wskazuje RPO, powyższy błąd w funkcjonowaniu aplikacji powodował, że rolnicy często nie byli w stanie pobrać dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku o pomoc finansową, w związku z czym ich wnioski mogły zostać nierozpatrzone lub odrzucone z powodu przekroczenia czasu na ich dostarczenie do Biura Powiatowego ARiMR

Czytaj też: Rolnik nie zawsze będzie konsumentem >

 

Rolnicy mają propozycje zmian

Propozycje zmian mających ułatwić szacowanie szkód przedstawiła resortowi rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych. Dotyczyły one dopuszczenia, jako potwierdzenie wystąpienia suszy w gospodarstwie rolnym, raportu strat sporządzonego przez komisję gminną powołaną przez wojewodę w kampanii 2023 r. i dopuszczenia również do szacowania suszy w gospodarstwie u rolnika. Rolnicy zwrócili się również o podjęcie działań, aby w przyszłości możliwe było sumowanie procentów strat w produkcji roślinnej z dwóch protokołów – suszowego i protokołu oszacowania szkody spowodowanych przez inne zjawiska atmosferyczne.

Problemy funkcjonowania aplikacji suszowej były już wcześniej przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministerstwa. W związku z kolejnymi skargami ZRPO Stanisław Trociuk ponownie prosi ministra o stanowisko.