Za ustawą głosowało 54 senatorów, 27 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Polska po raz pierwszy prezydencję w Radzie UE sprawowała w II połowie 2011 r. i wraz z Danią i Cyprem tworzyła trio prezydencji. Zgodnie z harmonogramem kolejny raz Polska będzie sprawować prezydencję w I połowie 2025 r. Tak jak za pierwszym razem trio prezydencji tworzyć będzie wspólnie z Danią i Cyprem.

Najważniejsze rozwiązania, które wprowadzi ustawa, to zapewnienie współpracy i monitorowanie działań wszystkich służb, które zaangażowane będą w zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, za co ma odpowiadać szef MSWiA.

Według nowych przepisów właściwi wojewodowie będą przygotowywać plany bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wprowadzone zostaną również czasowe rozwiązania dotyczące zamówień publicznych, które będą udzielane w związku z organizacją wydarzeń w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy będą miały charakter czasowy i mają obowiązywać do 30 września 2025 r. 

Czytaj również: Reforma rynku energetycznego UE - PE przyjął przepisy >>