Publikacja nowelizacji PZP to wyścig z czasem

Zamówienia publiczne

Aby nowelizacja zaczęła obowiązywać 18 kwietnia, musi być ogłoszona (opublikowana) najpóźniej 3 kwietnia. Jest to niedziela, zatem ze względów praktycznych można uznać, że termin ten upływa w dniu 1...

30.03.2016

Budimex wybuduje 14,7 km obwodnicy Olsztyna

Budownictwo

Firma Budimex podpisała we wtorek umowę z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wybudowanie 14,7 km południowej obwodnicy Olsztyna. Droga, o którą samorządowcy i...

30.03.2016

Śląskie wspiera hodowlę owiec i kóz

Samorząd terytorialny

Samorząd woj. śląskiego ogłosił dwa konkursy, które mają wspierać hodowlę owiec w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej podał we wtorek śląski urząd marszałkowski. Rzecznik marszałka Witold...

30.03.2016

Warszawa: reklamy wzywają do publikacji wyroku TK

W centrum Warszawy, m.in. obok siedziby PiS stanęły słupy z reklamami, które wzywają rząd do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na plakatach jest hasło 74 proc. za Trybunałem.

30.03.2016

Koniec porozumienia UDT - TDT - WDT

BHP

Zgodnie z komunikatem Prezesa UDT, stosowanie Porozumienia pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym zostało zawieszone.

29.03.2016

Komisja ONZ przyznaje Falklandy Argentynie

Rząd Argentyny z zadowoleniem powitał stanowisko oenzetowskiej komisji, poszerzające granice argentyńskiego szelfu kontynentalnego na południowym Atlantyku tak, że w ich obrębie znajdują się...

29.03.2016

Prawnicze dyscyplinarki niezbyt surowe

Sądy dyscyplinarne dla zawodów zaufania publicznego wymierzają z reguły dość łagodne kary, a już do rzadkości należą kary eliminacyjne, czyli skutkujące pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu...

29.03.2016