- Do kierunków, które istniały na naszej uczelni dołączyły trzy kolejne, które są prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu – wychowanie fizyczne, kosmetologia i kierunek lekarski. Kierunek lekarski będzie szczególnym z uwagi na cały nakład pracy, prestiż i ogromne starania, które towarzyszyły przy jego powstaniu. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii uczelni, naszego miasta i regionu – mówił podczas inauguracji roku akademickiego profesor Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Profesor Stanisław Głuszek, dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK przypomniał historię kształcenia medycznego na kieleckiej uczelni. 

- Nie jesteśmy początkującymi, jeśli chodzi o realizację kształcenia medycznego. Historia Wydziału Nauk o Zdrowiu sięga 2001 roku, ale w początki działalności, jeszcze jako Instytut Kształcenia Medycznego wpisuje się działalność naukowa Instytutu Medycyny Klinicznej Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1969-1991 odbywało się tu kształcenie studentów medycyny od 4 do 6 roku medycyny Akademii Medycznej w Krakowie – mówił profesor Głuszek.

Czytaj: Rzeszów: kierunek lekarski nowością na uniwersytecie >>>

Studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu już od 1 października 2015 uczą się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriach i salach wykładowych w nowym obiekcie. Budowa i wyposażenie o łącznej wartości 35 mln zł zostały sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i wkładu własnego uczelni. Bazę kliniczną dla kierunku lekarskiego stanowią kliniki uniwersyteckie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Na wydziale studia rozpoczęło 1965 żaków, w tym 125 na medycynie.