Stypendia w ramach Erasmus+ bez podatku

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ nie będzie pobierany podatek dochodowy od...

17.08.2015

Służba Celna uruchamia nowe elektroniczne usługi

Od 17 sierpnia br. na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) zostanie przeniesiona obsługa gwarancji generalnych i zwolnienia z obowiązku składania gwarancji generalnej (tranzyt)....

17.08.2015

Brak wynagrodzenia za nadgodziny rozstrzygnie TK

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek rzecznika praw obywatelskich o zbadanie zgodności z Europejską Kartą Społeczną dziesięciu przepisów regulujących zasady wynagradzania za ponadwymiarową...

17.08.2015

Rząd zapowie kolejne nowości. Tym razem w Małopolsce

Kilka zmian w prawie i udogodnień dla obywateli oraz przedsiębiorców zamierzają przedstawić w poniedziałek i wtorek członkowie rządu podczas pobytu w Małopolsce. We wtorek w Krakowie odbędzie się...

17.08.2015

Kancelaria RKKW chroni Budopol przed wrogim przejęciem

Rynek

Sąd odmówił wpisu w rejestrze przedsiębiorców w KRS zmian wynikających z rzekomych uchwał o zmianie składu Rady Nadzorczej i Zarządu PGMB Budopol SA. Spółka była reprezentowana przez kancelarię RKKW.

17.08.2015

Europejskie poświadczenie spadkowe już w Polsce

Europejskie poświadczenie spadkowe - dokument potwierdzający dla spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku, tytuł prawny do spadku - od 17 sierpnia będzie obowiązywać...

16.08.2015