Zobacz: Premier w expose zapowiada zmiany w podatkach >>

W ocenie Pracodawców, nie wszystkie przedstawione elementy programu nowego rządu są realne. Wypłacanie świadczeń w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko (oraz pierwsze w przypadku uboższych rodzin), które miałoby kosztować co najmniej 19 mld zł rocznie, byłoby możliwe jedynie w przypadku pełnej realizacji planów dotyczących wzrostu dochodów podatkowych budżetu państwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, w szczególności w odniesieniu do VAT i CIT. To jednak wykluczałoby możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł w 2016 r. oraz stawiałoby pod dużym znakiem zapytania realizację tej zapowiedzi w kolejnym roku.

Na szczególną uwagę zasługują postulaty: obniżenia podatku CIT do 15 proc. dla małych przedsiębiorców, wprowadzenia podwójnego odpisu inwestycyjnego dla reinwestujących zyski w rozwój prowadzonej działalności oraz stworzenia efektywnego systemu ulg podatkowych. Nie ulega wątpliwości to, że kluczem dla zrównoważonego rozwoju gospodarki jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Dlatego też takie wsparcie ze strony państwa jest potrzebne i przez przedsiębiorców oczekiwane.

Premier zapowiedziała wprowadzenie korekt w przyszłorocznym budżecie – wpływy z dywidend mają wzrosnąć o ok. 1 mld zł, a deficyt ma zostać zwiększony o co najwyżej 1,5 mld zł. jednak zdaniem pracodawców, to zdecydowanie zbyt mało, by zrealizować zapowiedzi złożone w expose, Oznacza to więc, że najprawdopodobniej mimo szybkiego przygotowania stosownych projektów ustaw zapowiadane zmiany wejdą w życie z rocznym lub nawet kilkuletnim opóźnieniem.

Pracodawcy pozytywnie oceniają zapowiedzianą reformę administracji podatkowej, która z jednej strony polegać ma na zmniejszeniu obciążeń formalnych dla podatników, a z drugiej – pomóc w walce z nadużyciami i przestępstwami podatkowymi. Przedsiębiorcy oczekują od państwa skutecznej walki z organizatorami procederu oszukańczego wyłudzania podatku VAT oraz poprawy w zakresie egzekwowania obowiązków akcyzowych.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo podatkowe przedsiębiorców
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł