Osoby, które nie ukończyły jeszcze studiów doktoranckich, mogły ubiegać się o finansowanie w kolejnej edycji PRELUDIUM. W tym roku do konkursu zgłoszono 1427 wniosków. Środki na realizację swoich projektów naukowych otrzyma 336 młodych naukowców. Wartość dofinansowania dla wszystkich przyjętych wniosków to 36 mln zł.

SONATA jest konkursem dla osób rozpoczynających karierę naukową, które zdobyły stopień doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku. Łączne dofinansowanie w wysokości 54,5 mln zł otrzyma w tym roku 142 naukowców z ponad 700, którzy złożyli wnioski. Autorzy wybranych projektów planują prowadzenie innowacyjnych badań podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnych rozwiązań metodologicznych.

W tegorocznej edycji OPUS – jednego z najpopularniejszych konkursów NCN – o finansowanie ubiegało się aż 2112 naukowców. Środki na zakup aparatury badawczej otrzyma 425 osób – łączna wartość przyznanych grantów to ponad 264 mln zł.

Po pięciu latach działalności Narodowe Centrum Nauki zrealizowało już 10 tys. projektów. W tegorocznej edycji PRELUDIUM, SONATY i OPUS, łączna wartość finansowanych wniosków to niemal 335 mln zł. Dzięki dodatkowym 110 milionom w budżecie NCN na rok 2016 możliwe było sfinansowanie ponad 20% z 4263 złożonych projektów.

Lista rankingowa wszystkich zakwalifikowanych wniosków znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki. Po raz pierwszy oprócz tytułów projektów można tam znaleźć popularnonaukowe opisy każdego z wniosków, stworzone przez badaczy. Dzięki temu każdy może przekonać się, na jaki cel przeznaczone są pieniądze z NCN.