– Otwarcie Centrum rozpoczyna nowy etap w temacie innowacyjnych i wysokospecjalistycznych projektów z pogranicza medycyny i weterynarii – powiedział członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

 Placówkę tworzą trzy nowe laboratoria oraz zmodernizowane laboratorium Kliniki Chorób Koni. Została wyposażona w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Teraz możliwe będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. To duży krok w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej.

Czytaj: Poznań: otwarto Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej>>>

W Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstały: pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej, laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii, laboratorium biotechnologii oraz pracownia elektromiografii.

Całkowita wartość projektu wynosiła 37 257 561,85 zł, kwota dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 to 30 000 000,30 zł. 

Do tej pory, w ramach perspektywy 2007–2013, SGGW z unijnego budżetu pozyskała łącznie ponad 42 mln zł dofinansowania, co pozwoliło na rozbudowę Centrum Weterynaryjnego, zdobycie wysokospecjalistycznego sprzętu badawczego oraz na stworzenie Klastra Innowacji w Agrobiznesie.