UCMW w Poznaniu posiada łączną powierzchnię prawie 3 tysiącem kw. Budowa nowej kliniki rozpoczęła się w 2013 roku i kosztowała łącznie około 20 mln zł, z czego 15 mln było dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W lecznicy znajdują  laboratoria, sale intensywnej opieki medycznej OIOM, a także aparatura do specjalistycznych badań medycznych. Na terenie kliniki dostępne są także sale szpitalne, dwa duże boksy dla koni, krów i mniejszych zwierząt egzotycznych oraz szpital i poczekalnie – dla psów i kotów.

Dziekan wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP profesor Małgorzata Szumacher-Strabel podczas otwarcia centrum podkreśliła, że nowo powstała klinika będzie zajmowała się zarówno domowymi pupilami, jak i wspierała swoją pomocą i zapleczem naukowym wielkopolskich hodowców owiec, bydła oraz trzody chlewnej.

Czytaj: Kraków: otwarto Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej Centrum Weterynaryjnego >>>

- Na naszym wydziale kształcimy studentów na kierunkach biologia, hodowla zwierząt i weterynaria, więc interesuje nas każde zwierzę i na każde czekamy i patrzymy z wielką uwagą. Obecnie nasza klinika jest w stanie zapewnić opiekę od kilkunastu do kilkudziesięciu zwierzętom jednocześnie, więc czekamy zarówno na tych małych, jak i dużych pacjentów- powiedziała Szumacher-Strabel.

- Liczymy, że klinika, która już dziś służy nam do celów dydaktycznych, a którą od jesieni będziemy wykorzystywali już w pełni jako typową lecznicę, będzie nie tylko miejscem nauki, ale również miejscem, w którym mieszkańcy Poznania i Wielkopolski będą mogli uzyskać fachową poradę i zbadać swoje zwierzęta wykorzystując przy tym jedne z najlepszych narzędzi i sprzętów w tym kraju – dodała.

Klinika będzie oferowała również pomoc doraźną. W razie nagłej potrzeby będzie dostępna także karetka ratunkowa dla zwierząt. Ambulans, który będzie bezwzględnie wyjeżdżał do dużych zwierząt, ma być wyposażony w mobilny sprzęt do leczenia i pomocy.
- Prowadzimy również rozmowy z miastem, ponieważ chcemy pomagać także zwierzętom na przykład potrąconym przez samochody - tłumaczyła Szumacher-Strabel.

Rektor Uniwersytetu profesor Grzegorz Skrzypczak podkreślił, że mimo iż weterynaria jako osobny kierunek kształcenia funkcjonuje w Poznaniu dopiero od 2011 roku, to już może konkurować z tymi uznawanymi za najlepsze w Polsce.
 
 
- Chcemy, aby kształcenie weterynaryjne na naszym uniwersytecie przygotowywało fachowców również do obsługi wielkopolskiego rolnictwa, żeby część z nich znalazło zatrudnienie w produkcji, w tym w podnoszeniu jej jakości – powiedział rektor.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach istnieje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 2011 roku. W marcu 2013 roku dotychczasową katedrę Weterynarii podniesiono do rangi Instytutu. W tym samym roku rozpoczęto prace nad budową lecznicy. Klinikę Dużych i Małych Zwierząt oddano do użytku w październiku 2014 roku. Wtedy także budynek zaczęto wyposażać w niezbędną aparaturę medyczną. (pap)