Kraków: otwarto Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej Centrum Weterynaryjnego
\\

Krakowski Uniwersytet Rolniczy otworzył Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej – Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej. Wartość projektu, który był współfinansowany ze środków unijnych, wyniosła 24 mln zł.

W wyniku realizacji projektu powstał nowy budynek o powierzchni 400 m2 oraz zostały przebudowane 4 istniejące budynki o łącznej powierzchni 951 m2.

W obiektach powstały laboratoria: mikrobiologii, biologii molekularnej, biochemii, hodowli komórek i tkanek, cytogenetyczne, histopatologii, biochemiczne oraz laboratorium biologii molekularnej, 2 bloki operacyjne: RTG + USG, endoskopii, 4 sale operacyjne, sala sekcyjna a także zaplecze niezbędne do prowadzenia badań i zabiegów (w tym pomieszczenie dla zwierząt).

Placówka prowadzi wysoko specjalistyczne badania z zakresu transplantacji narządowych, leczenia eksperymentalnego, implantacji, wykorzystania biostruktur komórek macierzystych. Oprócz sal do prowadzenia badań w zakresie zaawansowanych technik medycznych, medycyny zabiegowej, monitorowania zdrowia zwierząt, Ośrodek posiada zaplecze służące do przygotowania doświadczeń w fazie wstępnej, pomieszczenia oraz specjalistyczne wyposażenie umożliwiające obserwacje pooperacyjne zwierząt i śledzenie wyników doświadczeń.

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej prowadzi działalność badawczą i promocyjną z zakresu nauk weterynaryjnych, medycznych, biologicznych, biotechnologicznych i zootechnicznych, prowadzi badania naukowe, wdraża nowe techniki i technologie, wykonuje usługi weterynaryjne, a także prowadzi działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników badań naukowych i uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest wspólne podejmowanie działań obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.malopolskie.pl, stan z dnia 3 października 2014 r.

\
Data publikacji: 3 października 2014 r.