Podkarpackie: droga nr 73 zostanie rozbudowana

Zamówienia publiczne

Rzeszowski oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło. Wartość umowy...

18.08.2016

Ministerstwo Rozwoju obniżyło prognozę wzrostu PKB

Wzrost gospodarczy w tym i kolejnym roku może delikatnie różnić się od wcześniejszych szacunków. Najważniejsze jest jednak utrzymanie wzrostu na podobnym poziomie oraz dążenie do tego, żeby...

18.08.2016

Sieć EMC chce przejąć Lecznicę Cetrus z Poznania

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A., prowadząca sieć szpitali i przychodni na terenie Polski zachodniej i północnej, jest zainteresowana zakupem Prywatnej Lecznicy Certus z Poznania. Obecnie prowadzone...

18.08.2016

Pracownik nie może być stale na dyżurze

Pozostawanie pracownika pod telefonem poza godzinami pracy jest dyżurem w rozumieniu kodeksu pracy. Czas jego pełnienia nie może naruszać prawa pracownika do dobowego i tygodniowego wypoczynku.

18.08.2016

Połączenia lotnicze z Chinami bez VAT

Usługi międzynarodowego transportu lotniczego świadczone przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce i Chinach będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o...

18.08.2016

Rozwój formuły zamówień przedkomercyjnych w branży IT

Zamówienia publiczne

E-Pionier to projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który będzie realizowany do 2020 r. w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa. Jest kierowany do sektora technologii informacyjno -...

18.08.2016

Poseł PiS postuluje delegalizację strajków lekarzy

Poseł PiS Piotr Uruski domaga się delegalizacji strajków w placówkach sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami. Poseł skierował w tej sprawie interpelację do ministra zdrowia – informuje...

18.08.2016