Spółka z o.o. Aplikacje Krytyczne, powołana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, została 13 września 2016 r.  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do jej zadań  należeć będzie realizacja projektów informatycznych w zakresie budowy i unowocześnienia systemów teleinformatycznych.

W wykonaniu zapisów art. 9 tejże ustawy 15 września została podpisana umowa o świadczenie usług regulująca m.in. zasady nieodpłatnego przekazania praw własności intelektualnej do oprogramowania wytworzonego przez spółkę. Priorytetowymi zadaniami spółki są budowa Centralnego Rejestru Faktur oraz narzędzi do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej, których realizacja jest zaplanowana na koniec pierwszego półrocza 2017 r.