1 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
41. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
46. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Kodeks cywilny 2016 PLUS - zbiór przepisów.
Rok wydania: 2016.
Zbiór przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo.
Autor: Hanna Knysiak-Sudyka.
Rok wydania: 2015.
W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych. 

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo
Hanna Knysiak-Sudyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Informator Prawniczy. Tradycja od lat 2017, zielony (format B6) [PRZEDSPRZEDAŻ].
Rok wydania: 2016.
Funkcjonalny informator dla prawnika. Kalendarium w postaci tygodnia na dwóch stronach.