Federacja Międzynarodowych Pracodawców oszacowała, że aż 18% pracowników zatrudnionych w Unii Europejskiej wykonuje obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze godzin. Różny czas pracy pracowników stacjonarnych oraz zdalnych rodzi obawy m.in. o utrzymanie kontroli nad ich pracą i oznacza wystąpienie potencjalnej szkody dla kultury korporacyjnej. W takiej sytuacji, działy HR muszą dołożyć wszelkich starań, żeby zadbać o podtrzymanie ducha zespołowości. Z kolei, błędy w procesie osiągania zgodności z lokalnymi przepisami prawa pracy mogą znacznie obciążyć budżet firmy. Wymienione zagadnienia to tylko niektóre z problematycznych kwestii w obszarze zarządzania czasem pracy.

Jak wskazuje raport ADP „Utrapienia czasu pracy: HR na rozdrożu”, przedsiębiorstwa zmagają się z niedoskonałościami przestarzałych systemów zarządzania kapitałem ludzkim, które obniżają wydajność i generują ukryte koszty. Marcello Sambartolo, redaktor brytyjskiej edycji HR Magazine jest przekonany, że „większość organizacji nie uświadomiła sobie jeszcze potencjału, jaki drzemie w kompleksowym zarządzaniu pracownikami”, podczas gdy w jego ocenie optymalizacja działań w tym obszarze powinna znaleźć się wśród priorytetów przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzone w 2015 r. przez ADP Research Institute wykazało, że przeciętna firma międzynarodowa ma do czynienia z ponad 30 systemami HR, a także z podobną liczbą typów oprogramowania płacowego. Dodatkowo przeznacza zaledwie od 1,5% do 3% wydatków z zakresu IT na innowacyjne wdrożenia dotyczące zarządzania ludźmi. Podmioty, które zdecydowały się na implementację zautomatyzowanych rozwiązań rejestrują średnio o 4% wyższe wykorzystanie kadr i jednocześnie – znaczny wzrost ich wydajności. Notują też wyższe wskaźniki satysfakcji pracowników. Ponad 70% respondentów ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą KPMG przyznało, że budując strategię HR opiera się na różnorodnych danych kadrowych i biznesowych. Co ciekawe, podobny odsetek odpowiedział, że w krótkim okresie zamierza rozpocząć lub zintensyfikować korzystanie z Big Data w tym celu.

Przeczytaj: Rośnie znaczenie elastycznych godzin i zdalnej pracy dla pracowników

Niepokoi fakt, że w 2015 roku tylko 25% przedsiębiorstw osiągnęło założony poziom absencji pracowników, choć ok. 60% twierdzi, że ich celem jest jego obniżenie. Ponad dwie trzecie respondentów badania uważa, że absencje mają „umiarkowany” bądź „duży” wpływ na wydajność i kondycję finansową firmy. Niestety, mniej niż dwie piąte przedsiębiorstw monitoruje obciążenia związane z mniejszą frekwencją, podczas gdy coraz większe wątpliwości budzą powody, dla których pracownicy udają się na zwolnienia lekarskie.

– Nowoczesne środowisko pracy wymaga od działów i liderów HR „ludzkiego” spojrzenia na zarządzanie kadrami. Ich celem powinno być motywowanie i integrowanie zespołu oraz dbanie o pozytywny stosunek do kultury korporacyjnej każdego pracownika, niezależnie od szczebla. Raport ADP pokazuje, że jednym z największych wyzwań stojących przed działami HR jest pokonanie przeszkód wynikających z coraz bardziej elastycznego czasu pracy. Dlatego zadaniem liderów HR jest również wdrożenie automatyzacji i standaryzacji systemów rejestru czasu pracy, gdyż zaniedbania w tym zakresie mogą być szkodliwe dla firm i globalnego rynku. Optymalizacja podniesie morale zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, wprowadzi przejrzystość i usprawni komunikację – podsumowała Magdalena Dacka, HR Business Partner w ADP Polska.

Podsumowanie wniosków z raportu:

- 18% pracowników w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin;

- wiele przedsiębiorstw korzysta z przestarzałych systemów zarządzania, które obniżają efektywność i generują koszty;

- przeciętna firma międzynarodowa ma do czynienia z ponad 30 systemami HR oraz średnio ponad 30 typami oprogramowania płacowego;

- organizacje wykorzystujące zautomatyzowane rozwiązania dotyczące planowania czasu pracy odnotowują średnio o 4% wyższy poziom zaangażowania kadry pracowniczej;

- 70% firm zamierza rozpocząć lub zintensyfikować korzystanie z Big Data podczas opracowywania strategii HR.

Źródło: ADP Polska