Opublikowany tekst jednolity rozporządzenia z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 29 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1836). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.