Miasto odmówi oddania gruntu, jeżeli przeznaczono go na cele publiczne - m.in.: szkoły publiczne, przedszkola, żłobki; nieruchomości administracji publicznej, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych; państwowe lub samorządowe instytucje kultury; publiczne placówki zdrowia (przychodnie, szpitale); domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, obiekty sportowe; grunty pod drogami publicznymi i rowerowymi.
Właściciel nie ma co liczyć na odzyskanie ziemi również, gdy na gruncie wybudowano osiedle mieszkaniowe.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 16 września 2016 r.

Rada Warszawy uchwaliła plan, który chroni szkoły przed reprywatyzacją>>